Originalitatea a devenit un termen „adoptat” de către mediul academic românesc în ultima perioadă, termen ce reprezintă condiția obligatorie impusă tuturor absolvenților ce au de prezentat și susținut o lucrare de diplomă diversă (lucrare de licență, lucrare de master, lucrare de grad didactic, lucrare de doctorat, etc).